Hệ thống cảnh báo nhiệt độ cho kho lạnh công nghiệp

Mỗi năm, ngành công - nông nghiệp có nguy cơ loại bỏ một số lượng lớn sản phẩm vì chất lượng thấp. Bị ảnh hưởng xấu do quá trình bảo...
14/01/2020 bình luận

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ cho kho thuốc và kho dược phẩm

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho thuốc và dược phẩm có những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và độ ẩm bảo quản, việc quá nhiệt độ và...
09/01/2020 bình luận

Hệ thống quan trắc môi trường Radionode

Hệ thống cảnh báo về môi trường như nồng độ bụi mịn PM2.5, các loại khí gas, và khí gây độc hại khác.
30/10/2019 bình luận

Radionode giới thiệu hệ thống cảnh báo nhiệt độ thời 4.0 đến hội chợ quốc tế 2019

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như cảnh báo nhiệt độ cho tủ vắc xin, kho dược, hệ thống phòng server,...
29/10/2019 bình luận

NHU CẦU CẦN THIẾT CẢNH BÁO CHO TỦ VẮC XIN HIỆN NAY

Mỗi năm, các bệnh viện và kho dược phẩm có nguy cơ phải bỏ đi số vắc xin trị giá hàng trăm triệu đồng, chỉ vì sự cố thiết bị...
03/10/2019 bình luận

THÔNG TƯ 34/2018 BỘ Y TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN

Đối với vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phải có thiết bị cảnh báo nhiệt độ buồng lạnh, có nhật ký tự động ghi lại nhiệt độ...
03/10/2019 bình luận

RADIONODE tham dự hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam 2019 - Một sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của ngành Công Nghiệp Việt Nam trong năm, nơi hội...
03/10/2019 bình luận

Các giải pháp quản lý và cảnh báo phòng máy chủ (phòng Data center / Server)

Quản lý nhiệt độ và độ ẩm trong những trung tâm dữ liệu, phòng máy tính, hay những phòng máy chủ đã trở thành những việc thiết yếu đối với...
16/08/2019 bình luận

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Thông tư này quy định việc công bố áp dụng, ban hành và đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
08/08/2019 bình luận

Bất cập trong việc bảo quản vắc xin ở vùng khó khăn

Ở các xã vùng sâu, vùng xa, công tác vận chuyển, bảo quản vắc - xin vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
08/01/2019 bình luận
Thong ke