Hỗ trợ trực tuyến

Thiết bị cảnh báo nồng độ bụi mịn Radionode RN400-T2PM

Giá: Liên hệ

Thiết bị Radionode RN400-T2PM có khả năng giám sát và cảnh báo các loại nồng độ bụi siêu mịn như PM2.5, PM10.0, PM0.5, PM1.0 và PM4.0

Thiết bị giám sát và cảnh báo nồng độ bụi siêu mịn chuyên dụng RN400-T2PM
Giám sát và cảnh báo đảm bảo môi trường luôn được kiểm soát trong khoảng cho phép

 

Sản phẩm liên quan

Giá niêm yết : Liên hệ

Giá khuyến mãi : Liên hệ

Giá niêm yết : Liên hệ

Giá khuyến mãi : Liên hệ

Giá niêm yết : Liên hệ

Giá khuyến mãi : Liên hệ

Thong ke