Hỗ trợ trực tuyến

Tapaculo Lite (PC)

08-06-2019

Phần mềm Radionode Offline "Tapaculo Lite" giám sát lên tới 32 giá trị đo

Giao diện của phần mềm Radionode offline trên máy tính nội bộ, có khả năng hiển thị chi tiết nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trên giao diện màn trực

Chức năng xem biểu đồ phân tích

Xem chi tiết biểu đồ lịch sử của các giá trị đo

Chức năng cảnh báo tại chỗ

Có khả năng cài đặt các ngưỡng cảnh báo, khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá ngưỡng cài đặt, tại màn hình trực trung tâm sẽ đổi sang mầu đỏ và kèm âm thanh báo động vị trí đang xẩy ra quá ngưỡng cho phép

Chức năng báo cáo

Có khả năng xuất file báo cáo theo thời gian chọn, hệ thống sẽ xuất hoặc in file báo cáo chi tiết, có thể lựa chọn dạng biểu đồ hoặc số.

 

Download phần mềm Tapaculo Lite các phiên bản tương ứng dưới đây

Tapaculo Lite (For Win XP) 

Tapaculo Lite (For Win 7,8,10 64Bit) 

Tapaculo Lite (For Win7,8,10 32Bit) 

Thong ke