HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN CLOUD RADIONODE

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trực tuyến trên web quản lý hệ thống cảnh báo nhiệt độ độ ẩm trong nhà máy, bệnh viện, kho dược, phòng server ...
20/10/2019 bình luận

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Cloud Radionode

Hướng dẫn chi tiết sử dụng các tính năng của tài khoản quản trị Cloud Radionode TP365
19/10/2019 bình luận

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RADIONODE RN400

Hướng dẫn cách cài đặt thiết bị Radionode RN400
18/10/2019 bình luận

Hướng dẫn đóng mở RN400-T2TS

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt đóng mở các sensor cảm biến cho sản phầm RN400 T2TS qua phần mềm Calibration SW Ver 6.X
15/10/2019 bình luận

Hướng dẫn kết nối RN-171 & RN-172 với Cloud

Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm dùng trong nhà máy, bệnh viện, kho dược. Hướng dẫn chi tiết cài đặt trên phần mềm online...
27/09/2019 bình luận

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng RN 171, RN 172 trên phần mềm offline

Hướng dẫn khách hàng kết nối và sử dụng sản phẩm cảnh báo nhiệt độ độ ẩm RN 171, RN 172 trên phần mềm offline.
25/10/2017 bình luận
Thong ke