HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN TRÊN WEB

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trực tuyến trên web quản lý hệ thống cảnh báo nhiệt độ độ ẩm trong nhà máy, bệnh viện, kho dược, phòng server ...
20/10/2019 bình luận

Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ trên Cloud

Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm dùng trong nhà máy, bệnh viện, kho dược. Hướng dẫn chi tiết cài đặt trên phần mềm online...
19/10/2019 bình luận

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẢM BIẾN RADIONODE RN400

Hướng dẫn cách cài đặt thiết bị cảm biến nhiệt độ Radionode RN400
18/10/2019 bình luận

Hướng dẫn cài đặt đóng mở sensor cảm biến RN400 T2TS qua phần mềm Calibration SW Ver 6.X

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt đóng mở các sensor cảm biến cho sản phầm RN400 T2TS qua phần mềm Calibration SW Ver 6.X
15/10/2019 bình luận

Kết nối nguồn điện, internet, sensor cảm biến cho thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm RN 171

Cách kết nối nguồn điện và internet cho thiết bị RN 171
30/09/2019 bình luận

Hướng dẫn cài đặt RN 171, RN 172 trên cloud

Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm dùng trong nhà máy, bệnh viện, kho dược. Hướng dẫn chi tiết cài đặt trên phần mềm online...
27/09/2019 bình luận

Sơ đồ sử dụng Ethernet Transmitter

RN171 / RN172 là các máy phát dữ liệu mà họ đã phát triển để dễ dàng triển khai hệ thống giám sát cảm biến bằng cách sử dụng mạng...
02/08/2019 bình luận

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng RN 171, RN 172 trên phần mềm offline

Hướng dẫn khách hàng kết nối và sử dụng sản phẩm cảnh báo nhiệt độ độ ẩm RN 171, RN 172 trên phần mềm offline.
25/10/2017 bình luận
Thong ke