Hỗ trợ trực tuyến

0971.725.095 (Ms Thủy)

0971.725.095

Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ trên Cloud

10-19-2019

Để hệ thống cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm hoạt động được trước hết ta cần tiến hành cài đặt thiết bị vào phần mềm online, hay Cloud. Thiết bị cảnh báo sẽ được kết nối với cloud, và đẩy dữ liệu lên đồng thời sẽ gửi thông báo về người nhận cảnh báo. Chi tiết cài đặt ở bài viết bên dưới

1. Thêm thiết bị cảnh báo vào trang quản lý

- Để thêm thiết bị cảnh báo vào trang quản lý, cần kết nối wifi cho thiết bị (cùng mạng internet với máy tính)

- Sau đó đăng nhập tài khoản online và tiến hành thêm thiết bị vào hệ thống quản lý Online

* Chi tiết xem tại video

 

2. Thêm kênh nhiệt độ và độ ẩm của thiết bị vào trang quản lý

- Mỗi thiết bị cảnh báo sẽ có các kênh khác nhau tương ứng với kênh nhiệt độ, độ ẩm tùy vào model

- Để có thông số của nhiệt độ, độ ẩm ta cần thêm kênh của nó vào và cài đặt các thông số % hoặc 0C

* Chi tiết xem tại video

 

3. Tạo cảnh báo

- Để có thể nhận được cảnh báo về nhiệt độ, độ ẩm khi vượt quá mức cho phép cần phải cài đặt cảnh báo. Đặt các giá trị cho phép, và các giá trị cần cảnh báo.

- Cài đặt người nhận cảnh báo

* Chi tiết xem tại video

 

4. Thêm bảng theo dõi

- Để quản lý dữ liệu theo từng khu vực, vị trí ta có thể tạo các bảng Dashboard để tiện theo dõi

- Dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục theo cài đặt và hiển thị theo bảng trên màn hình

* Chi tiết xem tại video

 

5. Tạo biểu đồ để theo dõi dữ liệu

- Để theo dõi lịch sử nhiệt độ, độ ẩm một cách trực quan ta có thể tạo biểu đồ

- Với biểu đồ ta có thể chọn khoảng thời gian xem hoặc tải biểu đồ xuống

* Chi tiết xem tại video

 

6. Tạo báo cáo và gửi báo cáo

- Để nhận báo cáo về thiết bị cảnh báo nào đó ta cần tạo báo cáo

- Sau khi tạo báo cáo, cài đặt thông tin người nhận báo cáo. Dữ liệu sẽ được tự động gửi về theo cài đặt

* Chi tiết xem tại video

 

7. Cảnh báo khi mất điện và internet

- Khi có sự cố mất điện hoặc mất internet phần mềm vẫn có thể gửi cảnh báo

- Vào phần thông báo của thiết bị muốn bật cảnh báo, bật Enable và điều chỉnh thông số.

* Chi tiết xem tại video

Thong ke