Hỗ trợ trực tuyến

0971.725.095 (Ms Thủy)

0971.725.095

Hệ thống quan trắc môi trường Radionode

10-30-2019

Hệ thống cảnh báo về môi trường như nồng độ bụi mịn PM2.5, các loại khí gas, và khí gây độc hại khác của Radionode.

Giúp tự động phát hiện các yếu tố môi trường có thể gây hại đến con người.

Cùng xem video dưới đây để biết rõ các giải pháp giám sát và cảnh báo về môi trường mà Radionode đem lại.

Thong ke