Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống giám sát và cảnh báo nồng độ CO2

12-25-2020

Thiết bị có khả năng giám sát và cảnh báo nồng độ CO2 trong không khí.

Sensor cảm biến CO2 với độ chính xác cao

Hệ thống giám sát và cảnh báo nồng độ CO2 của Radionode được ứng dụng rộng rãi
Thong ke