Các sự cố về quá nhiệt độ và độ ẩm trong nhiều lĩnh vực như phòng Server/Data Center, hoặc các tủ lạnh bảo quản vắc xin, kho dược, kho lạnh có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không phát hiện kịp thời.

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ Radionode Hàn Quốc đi đầu trong lĩnh vực cảnh báo trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, đã thay đổi cách thức giát sát và cảnh báo một cách thông minh.

Một số tính năng mới nhất của Radionode

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa qua điện thoại, máy tính

Giám sát lượng khí CO2, O2, NH3, H2S

Cảnh báo sự cố 3 cấp khi giá trị vượt quá ngưỡng cài đặt

+ Cấp độ 1: Cảnh báo tại chỗ, trên giao diện màn hình trực

+ Cấp độ 2: Cảnh báo qua tin nhắn, email

+ Cấp độ 3: Gọi điện cảnh báo (bằng tiếng Việt)

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến nhất. Cùng lúc có thể thực hiện nhiều cuộc gọi và tin nhắn mà không mất chi phí phát sinh.

Biểu đồ phân tích lịch sử giá trị cảm biến

Có khả năng xuất file báo cáo và gửi báo cáo tự động

 

Thong ke