Hỗ trợ trực tuyến

0971.725.095 (Ms Thủy)

0971.725.095

DOWNLOAD PHẦN MỀM

10-01-2019

1. Phần mềm Tapaculo Lite các phiên bản

Tapaculo Lite (For Win XP) 

Tapaculo Lite (For Win 7,8,10 64Bit) 

Tapaculo Lite (For Win7,8,10 32Bit) 

 

2. Phần mềm cài đặt wifi manual cho RN172

RADIONODE Console Terminal Software 

3. Phần mềm cài đặt trên PC cho RN 400 T2TS

Download Calibration SW Ver 6.X

 

 

 

 

 

Thong ke