Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho dược

08-09-2019

Để đảm bảo chất lượng thuốc, chính các bệnh viện, hay các đơn vị kinh doanh thuốc đều ý thức được, việc xây dựng kho thuốc, nơi bảo quản thuốc phải đạt chuẩn GSP mới có thể giữ cho thuốc nhập về được đảm bảo chất lượng.

Chất lượng dược phẩm bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản, mỗi loại dược phẩm, vắc xin đều có những yêu cầu về bảo quản cho từng loại.

Kho dược nơi cần bảo quản thuốc ở nhiệt độ cho phép

Kho dược phẩm nơi bảo quản ảnh hưởng đến chất lượng của dược phẩm

Theo thông tư số 36/2018/TT- Bộ Y Tế ban hành năm 2018 về quy định bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nêu rõ những yêu cầu đối với kho dược phẩm như.

+ Kho và trang thiết bị cần có hệ thống cảnh báo sự cố sai lệch về điều kiện bảo quản nhiệt độ và độ ẩm

+ Một số loại vắc xin dễ hỏng (như uốn ván, Thương hàn, Tả…) phải đặc biệt được chú ý trong quá trình bảo quản, cần có máy ghi nhiệt độ tự động kèm hệ thống

báo động

+ Điều kiện nhiệt độ độ ẩm bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn, các điều kiện bảo quản được kiểm tra tối thiểu 2 lần/ ngày, kết quả phải được lưu lại để tra cứu

+ Phải có các qui định về việc kiểm tra, đánh giá lại định kỳ hoặc đột xuất, tuỳ theo tính chất và điều kiện bảo quản thuốc

Hệ thống cảnh báo Radionode Hàn Quốc chuyên cho việc bảo quản thuốc và dược phẩm. Với nhiều tính năng đáp ứng đầy đủ theo thông tư 36/2018 của Bộ Y Tế.

  • Giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa qua điện thoại, máy tính
  • Giám sát lượng khí CO2, O2, NH3, H2S
  • Cảnh báo sự cố 3 cấp khi giá trị vượt quá ngưỡng cài đặt

     + Cấp độ 1: Cảnh báo tại chỗ, trên giao diện màn hình trực

     + Cấp độ 2: Cảnh báo qua tin nhắn, email

     + Cấp độ 3: Gọi điện cảnh báo (bằng tiếng Việt)

  • Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến nhất. Cùng lúc có thể thực hiện nhiều cuộc gọi và tin nhắn mà không mất chi phí phát sinh.
  • Biểu đồ phân tích lịch sử giá trị cảm biến
  • Có khả năng xuất file báo cáo và gửi báo cáo tự động

Video giới thiệu tính năng của hệ thống cảnh báo nhiệt độ Radionode

Thong ke